wypadek pracownika podczas pracy na budowie

Usługi BHP Swarzędz wykonywane są w wielu przedsiębiorstwach, związanymi z różnymi branżami. Szkolenia BHP muszą być przeprowadzone dla wszystkich nowych pracowników, którzy zaczynają pracę w danej firmie. Szkolenia takie są obowiązkowe, to wtedy przyszły pracodawca poznaje zasady, jakie obowiązują na terenie pracy. Umożliwia to ograniczenie nieszczęśliwych wypadków oraz minimalizowania ich skutków. Przeprowadzenie szkoleń BHP leży w interesie pracodawcy, który musi dopilnować tego, aby takie badania zostały przeprowadzone.

Cel szkolenia BHP i PPOŻ

Głównym celem przeprowadzonego szkolenia względem pracownika jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywanie pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. Takie szkolenia odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, jak również praktykanci i osoby skierowane na staż. Odbycie szkolenia BHP powinno być udokumentowane na piśmie oraz powinno zostać to odnotowane w aktach pracownika. Szkolenia BHP wykonywane są przez wiele firm, warto znaleźć taką, która będzie wykonywała swoje zlecenia na najwyższym poziomie. Szkolenia BHP oraz PPOŻ Poznań są nieodłącznym szkoleniem rozpoczynającym pracę.

wypadek pracownika podczas pracy na budowie

Wypadek przy pracy – kiedy można powiedzieć, że nastąpił wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które doszło podczas wykonywania pracy i doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Wypadek przy pracy nastąpił wtedy, kiedy pracownik wykonywał zwykłe czynności lub polecenia przełożonych. Również wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie, kiedy pracownik uległ wypadkowi podczas podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie samoobrony czy przy wykonywaniu prac zleconych prze działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

W ramach wypadków przy pracy wyróżniamy:

  • wypadek zbiorowy, który następuje wtedy, kiedy w wypadku ucierpiały więcej niż dwie osoby,
  • śmiertelny wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpił zgon pracownika
  • ciężki wypadek przy pracy, w wyniku tego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata wzroku, mowy albo słuchu oraz inne uszkodzenia ciała naruszające podstawowe funkcje organizmu.

upadek pracownika z drabiny

Co powinien zrobić pracodawca podczas wypadku pracownika:

Podczas wypadku przy pracy pracownika, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Na miejscu zdarzenia nie powinny pojawić się osoby niepowołane. Należy także wyłączyć wszystkie urządzenia i maszyny. Wszystkie przedmioty, maszyny i narzędzia powinny znajdować się w tym samym miejscu, co były, aby móc odtworzyć przebieg zdarzenia. Chyba, że maszyny zagrażają tym, którzy przebywają na placu budowy.

By admin