komin w fabryce cementu

Przenośniki używane są w wielu dziedzinach. Są to środki transportu wewnętrznego o zasięgu ograniczonym i ruchu ciągłym, służące do przemieszczania w poziomie, pionie, a także pod kątem. Transportują one pojedyncze przedmioty, jednostki ładunkowe, materiały sypkie, a w szczególnych wypadkach również ludzi. Przenośniki dzielą się na cięgnowe, w których skład wchodzą między innymi przenośniki kubełkowe, łańcuchowe taśmowe czy członowe oraz przenośniki bezciągowe, w skład których wchodzą przenośniki śrubowe, wstrząsowe, miotające czy grawitacyjne. Każdy przenośnik różni się od siebie właściwościami i używany jest do różnego rodzaju transportowanych przedmiotów. Oto kilka rodzajów przenośników i ich charakterystyka.

Przenośniki kubełkowe – transport materiałów sypkich

Przenośniki kubełkowe zaliczane są do przenośników cięgnowych pośrednich. Materiał sypki, do którego zaliczamy zboże, mąkę, miał węglowy czy piasek transportowany jest w kubełkach przymocowanych do cięgna, tworzącego obwód zamknięty. Najczęściej spotyka się pionowy kierunek transportu, może też być pochyły lub poziomy. Występują przenośniki o kubełkach wahliwych, powoduje to, że kubełek może się obracać wokół własnej osi. Rozwiązanie takie pozwala wysypać produkt z kubełka w dowolnym miejscu.

komin w fabryce cementu

Rurowy przenośnik taśmowy

W przenośniku rurowym specjalnie skonstruowana taśma zabiera materiał spod kosza zasypowego i po zwinięciu jej w rurę transportuje do miejsca, gdzie ta rura jest otwierana. Po rozładunku materiału i przejściu przez bęben taśma z powrotem jest zwijana. Przenośnik rurowy rozwiązuje problemy zanieczyszczenia otoczenia przez transportowany materiał, również z biegu powrotnego, ochrony materiału przed wpływem otoczenia oraz unikamy przeładunkowych stacji pośrednich i ich kosztu.

kopalnia kruszywa

Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe służą do transportu materiałów sypkich. Transport materiału przebiega zwykle w zamkniętej obudowie w postaci rury. Odbywa się za pomocą obracającego się wału, z częścią roboczą w postaci śruby o różnych kształtach. Od kierunku obrotów oraz kierunku linii śrubowej wału zależy kierunek transportu materiału w rurze.

By admin